ARTYKUŁY O HISTORII ALEKSANDROWA
bratoszewski

Pomnik Rafała Bratoszewskiego herbu Sulima, założyciela Aleksandrowa

ARTYKUŁY DR. TOMASZA PIETRASA OPUBLIKOWANE W ROCZNIKU AWiD W LATACH 1998–2020

UWAGA

Artykuły historyczne opublikowane w tym dziale to zwykle wersje robocze, pochodzące  „prosto z komputera autora” i mogą nieco różnić się od wersji opublikowanych w roczniku „Aleksandrów wczoraj i dziś”. Publikuję tu zazwyczaj sam tekst artykułów w formacie PDF, bez ilustracji, które w przypadku niektórych tekstów stanowią ich ważną, integralną część. Artykuły w wersjach ostatecznych, po korektach redakcyjnych, składzie komputerowym i z ilustracjami znajdziecie w poszczególnych tomach „Aleksandrów wczoraj i dziś” opublikowanych w innym dziale tej witryny. Rok w nawiasie oznacza datę publikacji artykułu, a zarazem rocznik czasopisma AWiD, gdzie należy go poszukać.