„ALEKSANDRÓW WCZORAJ I DZIŚ”. ROCZNIK TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ALEKSANDROWA

O periodyku TPA

W 2023 roku nasze Towarzystwo, a właściwie rocznik „Aleksandrów wczoraj i dziś”, obchodzi piękny jubileusz. Minęło już 40 lat od czasu gdy grupa zapaleńców, którzy utworzyli Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego, zgromadzona wokół pierwszego Prezesa Józefa Pierlejewskiego, byłego dyrektora aleksandrowskiego liceum, postanowiła zaistnieć szerzej w świadomości mieszkańców i wydać z okazji Dni Aleksandrowa pierwszy numer naszego rocznika. Początkowo miał on bardzo skromną szatę graficzną, wynikającą z ówczesnych realiów. Zawsze jednak dbaliśmy o to, aby zawierał cały szereg informacji o naszym mieście, jego historii i dniu codziennym. To, że w tym roku oddamy Państwu do rąk 41 numer zawdzięczamy przede wszystkim takim ludziom jak: wieloletni prezes towarzystwa – Józef Pierlejewski (prywatnie nauczyciel historii) pierwszy redaktor wydawnictwa, jego następca na stanowisku redaktora – Zenon Kozanecki (prywatnie nauczyciel – polonista), czy wreszcie Andrzej Benedykt Kuropatwa – znakomity znawca Aleksandrowa i okolic (prywatnie przewodnik turystyczny). To dzięki nim i pozostałym aktywnym członkom Towarzystwa trwamy „na posterunku” starając się wzogacać nasze wydawnictwo zarówno od strony treści w nim przekazywanych, jak i szaty graficznej. W ostatnich dekadach duże zasługi dla rocznika „AWiD” mieli młodsi członkowie towarzystwa: dr Tomasz Pietras, Kinga Kalina, dr Ewa Laszak i Andrzej Laszak, którzy w latach 2006-2019 odpowiadali za stronę edytorską. Ogromną porcję fachowej wiedzy historycznej mogliśmy przekazać aleksandrowianom dzięki współpracy z naszym wydawnictwem dr Tomasza Pietrasa i prof. Krzysztofa Woźniaka, pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Janusza Wróbla, pracownika łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz mgr Elżbiety Wróbel. W ostatnim okresie swoją twórczością poetycką wzbogaca nasze łamy Witold Smętkiewicz. W tym miejscu trzeba także podkreślić nieocenioną pomoc finansową udzielaną przez władze miasta z budżetu gminy oraz organizacyjną opiekę Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą z jego naczelnikiem Tomaszem Barszczem na czele. Nasz periodyk ukazuje się drukiem już od 1983 roku, początkowo jako skromna, czarno-biała jednodniówka wydawana na Dni Aleksandrowa, a następnie już jako regularny rocznik, coraz poważniejszy i obszerniejszy (niektóre tomy liczą grubo ponad 200 stron), z wartościowymi artykułami, materiałami źródłowymi, tekstami wspomnieniowymi oraz obszernymi galeriami archiwalnych zdjęć. Jego tematyka koncentruje się wokół dziejów miasta Aleksandrowa i okolicznych wsi, historycznych losów aleksandrowian i ich rodzin, ale także współczesnej działalności różnych szkół, instytucji i stowarzyszeń na tym terenie i bieżących wydarzeń kulturalnych itp.

Redakcja AWiD

Funkcję Redaktora AWiD pełnili przez lata zasłużeni aleksandrowscy regionaliści – Józef Pierlejewski (1983–1998) oraz Zenon Kozanecki (1998–2015). Autorem projektu typograficznego aleksandrowskiego periodyku w latach 20062019 był mgr Andrzej Laszak. Członkami zespołu redakcyjnego AWiD w tym okresie byli ponadto: dr Ewa Laszak, mgr Leszek Pierlejewski Prezes TPA oraz historycy dr Tomasz Pietras i dr hab. Krzysztof Paweł Woźniak. Redaktorem ostatnich numerów AWiD jest nieodmiennie mgr Leszek Pierlejewski.

Dostępność AWiD

Drukowane tomy AWiD można nabyć podczas różnych festynów i innych uroczystości organizowanych przez władze miasta, w Bibliotece Miejskiej im. J. Machulskiego w Aleksandrowie, trafiają także do aleksandrowskich szkół, największych łódzkich bibliotek i zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Na tej stronie znajdą Państwo skład ostatnich kilkunastu tomów tego periodyku, począwszy od 2006 roku. Dla roczników poprzednich z lat 1983–2005 publikujemy na tej stronie internetowej tylko spisy treści oraz skany okładek. Elektroniczną wersję czasopisma „Aleksandrów wczoraj i dziś” (format PDF) można pobrać z tej strony www, wraz z wkładkami dołączanymi do niektórych roczników (zawierającymi archiwalne mapy, plany i dokumenty itp.). Poszukajcie ich w działach AWiD oraz Historia / Mapy. Kolejne tomy w wersji elektronicznej będą sukcesywnie publikowane na tej stronie z pewnym opóźnieniem w stosunku do wersji drukowanej (zazwyczaj na początku nowego roku kalendarzowego). Numer ISSN rocznika AWiD to 2451-2974-35.

Apel do aleksandrowian

Redakcja serdecznie prosi o przysyłanie artykułów, wspomnień i fotografii mających związek z naszym miastem. Zamieszczamy zarówno artykuły naukowe, reportaże, wspomnienia, dzieje rodzin, jak i prywatne przemyślenia osób, które są związane z Aleksandrowem Łódzkim. Prace tego rodzaju posiadają często ogromne znaczenie historyczne. Warto zostawić po sobie ślad w ludzkiej pamięci. Zamieszczamy historie osób, wydarzenia z życia instytucji, organizacji społecznych, prywatnych firm oraz wszelkich bardziej lub mniej formalnych działań w życiu naszego miasta i gminy. Do wszystkich instytucji i organizacji działających na terenie gminy apelujemy o prezentowanie swojego dorobku i historii na naszych łamach. Będziemy wdzięczni za nadsyłanie wszelkiego rodzaju zdjęć przedstawiających nasze miasto dawniej i dziś. Apelujemy również o dostarczanie do siedziby Towarzystwa (internat liceum, ulica Warszawska) wszelkiego rodzaju pamiątek związanych z historią Aleksandrowa. Jest to ważne z uwagi na fakt, że od niedawna funkcjonuje w Internecie, na stronie oficjalnej Urzędu Gminy, tzw. e-muzeum Aleksandrowa Łódzkiego.

Kontakt

Prosimy o kontakt i przesyłanie materiałów:

lechu47@gazeta.pl

Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego
ul. 11 Listopada 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki