„ALEKSANDRÓW WCZORAJ I DZIŚ”. ROCZNIK TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ALEKSANDROWA

O periodyku TPA

W 2017 roku nasze Towarzystwo, a właściwie rocznik „Aleksandrów wczoraj i dziś”, obchodzi mały jubileusz. Mija 35 lat od czasu gdy grupa zapaleńców, którzy utworzyli Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego, zgromadzona wokół pierwszego Prezesa Józefa Pierlejewskiego, byłego dyrektora aleksandrowskiego liceum, postanowiła zaistnieć szerzej w świadomości mieszkańców i wydać z okazji Dni Aleksandrowa pierwszy numer naszego rocznika. Początkowo miał on bardzo skromną szatę graficzną, wynikającą z ówczesnych realiów. Zawsze jednak dbaliśmy o to, aby zawierał cały szereg informacji o naszym mieście, jego historii i dniu codziennym. To, że dziś oddajemy Państwu do rąk 35 numer zawdzięczamy przede wszystkim takim ludziom jak: wieloletni prezes towarzystwa – Józef Pierlejewski (prywatnie nauczyciel historii) pierwszy redaktor wydawnictwa, jego następca na stanowisku redaktora – Zenon Kozanecki (prywatnie nauczyciel polonista), chodząca księga historii o naszym mieście, czy wreszcie Andrzej Benedykt Kuropatwa – znakomity znawca Aleksandrowa i okolic (prywatnie przewodnik turystyczny). To dzięki nim i pozostałym aktywnym członkom Towarzystwa trwamy „na posterunku” starając się wzogacać nasze wydawnictwo zarówno od strony treści w nim przekazywanych, jak i szaty graficznej. Obecnie duże zasługi dla rocznika „AWiD” ponoszą młodsi członkowie towarzystwa: doktor Tomasz Pietras, Kinga Kalina, doktor Ewa Laszak i Andrzej Laszak, którzy odpowiadają za stronę edytorską. Ogromną porcję fachowej wiedzy historycznej mogliśmy przekazać aleksandrowianom dzięki współpracy z naszym wydawnictwem doktora Tomasza Pietrasa i profesora Krzysztofa Woźniaka, pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz śp. Ewy Niesiołowskiej-Śreniowskiej, archeologa z Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w Łodzi. W ostatnim okresie swoją twórczością poetycką wzbogaca nasze łamy Pan Witold Smętkiewicz. W tym miejscu trzeba także podkreślić nieocenioną pomoc finansową udzielaną przez władze miasta z budżetu gminy oraz organizacyjną opiekę Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą z jego naczelnikiem Tomaszem Barszczem na czele. Nasz periodyk ukazuje się drukiem już od 1983 roku, początkowo jako skromna, czarno-biała jednodniówka wydawana na Dni Aleksandrowa, a następnie już jako regularny rocznik, coraz poważniejszy i obszerniejszy (ostatnie tomy liczą ponad 200 stron), z wartościowymi artykułami, materiałami wspomnieniowymi oraz ciekawymi galeriami archiwalnych zdjęć. Jego tematyka koncentruje się wokół dziejów miasta Aleksandrowa i okolicznych wsi, historycznych losów aleksandrowian i ich rodzin, ale także współczesnej działalności różnych szkół, instytucji i stowarzyszeń na tym terenie i bieżących wydarzeń kulturalnych itp.

Redakcja AWiD

Funkcję Redaktora AWiD pełnili przez lata zasłużeni aleksandrowscy regionaliści – Józef Pierlejewski (1983–1998) oraz Zenon Kozanecki (1998–2015). Autorem projektu typograficznego aleksandrowskiego periodyku, odpowiedzialnym za jego, coraz atrakcyjniejszą formę edytorską, jest mgr Andrzej Laszak. Członkami zespołu redakcyjnego AWiD (R. 34) byli ponadto: dr Ewa Laszak, mgr Leszek Pierlejewski Prezes TPA oraz historycy dr Tomasz Pietras i dr hab. Krzysztof Paweł Woźniak. W 2017 roku Zarząd TPA powierzył funkcję Redaktora AWiD Andrzejowi Laszakowi. Za projekty okładek, skład tekstu i opracowanie graficzne odpowiadają Ewa i Andrzej Laszakowie.

Dostępność AWiD

Drukowane tomy AWiD można nabyć podczas różnych festynów i innych uroczystości organizowanych przez władze miasta, w Bibliotece Miejskiej im. J. Machulskiego w Aleksandrowie, trafiają także do aleksandrowskich szkół, największych łódzkich bibliotek i zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Na tej stronie znajdą Państwo skład ostatnich 10 tomów tego periodyku z lat 2006–2016. Roczniki poprzednie, z lat 1983–2005, docelowo także mają zostać zeskanowane i udostępnione na tej stronie internetowej, na razie publikujemy tu ich spisy treści i skany okładek. Elektroniczną wersję czasopisma „Aleksandrów wczoraj i dziś” można pobrać z tej strony www, wraz z wkładkami dołączanymi do niektórych roczników (zawierającymi archiwalne mapy, plany i dokumenty itp.). Poszukajcie ich w działach AWiD oraz Historia / Mapy. Kolejne tomy w wersji elektronicznej będą sukcesywnie publikowane na tej stronie z około półrocznym opóźnieniem w stosunku do wersji drukowanej (zazwyczaj na początku nowego roku kalendarzowego). Numer ISSN rocznika AWiD to 2451-2974-35.

Apel do aleksandrowian

Redakcja serdecznie prosi o przysyłanie artykułów, wspomnień i fotografii mających związek z naszym miastem. Zamieszczamy zarówno artykuły naukowe, reportaże, wspomnienia, dzieje rodzin, jak i prywatne przemyślenia osób, które są związane z Aleksandrowem Łódzkim. Prace tego rodzaju posiadają często ogromne znaczenie historyczne. Warto zostawić po sobie ślad w ludzkiej pamięci. Zamieszczamy historie osób, wydarzenia z życia instytucji, organizacji społecznych, prywatnych firm oraz wszelkich bardziej lub mniej formalnych działań w życiu naszego miasta i gminy. Do wszystkich instytucji i organizacji działających na terenie gminy apelujemy o prezentowanie swojego dorobku i historii na naszych łamach. Będziemy wdzięczni za nadsyłanie wszelkiego rodzaju zdjęć przedstawiających nasze miasto dawniej i dziś. Apelujemy również o dostarczanie do siedziby Towarzystwa (internat liceum, ulica Warszawska) wszelkiego rodzaju pamiątek związanych z historią Aleksandrowa. Jest to ważne z uwagi na fakt, że od niedawna funkcjonuje w Internecie, na stronie oficjalnej Urzędu Gminy, tzw. e-muzeum Aleksandrowa Łódzkiego.

Kontakt

Prosimy o kontakt i przesyłanie materiałów:

awid.redakcja@gmail.com

alaszak@wp.pl

Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego
ul. Warszawska 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki