„ALEKSANDRÓW WCZORAJ I DZIŚ” 2019, R. 37

SPIS TREŚCI

 • Leszek Pierlejewski, Wieści Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego … 7
 • Andrzej, Ewa, Lena i Leszek Laszak, Pożegnanie … 10
 • Janusz Janyst, Małe ojczyzny dla Ojczyzny wielkiej … 12
 • Wspomnienie o Andrzeju Kaczanowskim (1947–2018) … 16
 • Wspomnienie o Leszku Wojtczaku (1939–2018) … 20
 • Kinga Kalina, Cmentarz w Aleksandrowie Łódzkim … 22
 • Krystyna Szepczyńska, Wojenne i powojenne losy polskiej rodziny … 28
 • Tomasz Pietras, Aleksandrowski „Kopernik”. Dzieje liceum w świetle kronik i dokumentacji szkolnej. Część 3. 1975–1999 … 38
 • Helena Tukaj, opracowali Andrzej Laszak i Leszek Laszak, Fotografie z Kroniki Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Aleksandrowie Łódzkim. Część 3 … 118
 • Elżbieta Wróbel, Pajorowie w Aleksandrowie Łódzkim i okolicy … 163
 • Tomasz Pietras, Kalendarium 100 lat niepodległości Polski … 178
 • Monika Stawicka, 60 lat Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie Łódzkim … 190
 • Anna Zych i Maria Mozga, 26 lat kapeli ludowej „Aleksandrowianie” … 203
 • Małgorzata Nowacka, Moje malowanie … 217
 • Małgorzata Nowacka, Witold Smętkiewicz, Poezja malowanych kwiatów … 218
 • Jadwiga Poturalska-Piluk, Okienko z wierszem. Nocny spacer … 230
 • Janusz Janyst, Fraszki Smętkiewicza … 231
 • Witold Smętkiewicz, Dworek w Sobieniu Piaskach i inne opowieści … 234
 • Ewelina Wierzbowska, Kronika najlepszych i najważniejszych imprez w 2018 roku … 248
 • Leszek Pierlejewski, Kronika roku 2018 … 266

 Przeczytaj lub pobierz ten tom AWiD (format PDF)