O stronie

CO TU ZNAJDZIECIE?

Pod tym adresem powstaje moja nowa strona internetowa poświęcona historii Aleksandrowa Łódzkiego z artykułami popularnonaukowymi, galeriami starych map, planów i zdjęć. Strona ta będzie także pełnić funkcję oficjalnej witryny periodyku lokalnego „Aleksandrów wczoraj i dziś” wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego od 1983 roku. Będziemy tu publikować elektroniczną wersję najnowszych tomów tego rocznika, wybrane artykuły oraz spisy treści.

dr Tomasz Pietras