TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO

Plac Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie - widok współczesny
Plac Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie – widok współczesny

O Towarzystwie

Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego to organizacja społeczna zrzeszająca ludzi, którzy dążą do poznania i popularyzacji wiedzy o przeszłości i współczesności tego miasta. Członkowie Towarzystwa pragną inicjować akcje społeczne i pobudzać mieszkańców w bieżącej działalności społeczno-kulturalnej na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki poprzez organizowanie spotkań, wykładów, prelekcji, kwest, prowadzenie działalności wydawniczej a także w innych formach. W naszym Towarzystwie pragniemy podtrzymywać więzi pomiędzy miłośnikami tego regionu jak również współpracujemy z zainteresowanymi osobami, szkołami oraz innymi instytucjami.

Historia organizacji

Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego (w skrócie TPA) działa już od 37 lat. Zostało powołane podczas II Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie Łódzkim, z inicjatywy grupy uczestników. Osobowość prawną Towarzystwo nabyło z dniem 21 września 1979 roku, kiedy to Naczelnik Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki dokonał rejestracji i zatwierdził projekt statutu organizacji.

Pierwszy Zarząd TPA stanowili: Józef Pierlejewski – przewodniczący, Zenon Kozanecki i Tadeusz Królewicz – zastępcy przewodniczącego, Mikołaj Urbaniak – sekretarz oraz Krystyna Tyburska – skarbnik. Członkami – założycielami TPA byli ponadto: Wanda Bajkiewicz, Teresa Kwiatkowska, Stanisław Lichwała, Leszek Pierlejewski, Jan Roliński i Jan Szabela.

Kształt i zakres działalność Towarzystwa został określony w Statucie. Czytamy w nim, że TPA opiera się głównie na pracy społecznej swych członków oraz, że celem działalności Towarzystwa jest wszechstronny rozwój kulturalny, społeczny i gospodarczy miasta i gminy oraz zapewnienie miastu poczesnego miejsca w życiu kulturalnym i społecznym województwa i kraju. Zgodnie z tymi założeniami, w programie działalności TPA przyjęto trzy główne kierunki: uczestnictwo w bieżącej działalności społeczno-kulturalnej na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki i dokumentowanie przejawów tej działalności; przywołanie do świadomości obywateli historii naszego miasta i okolicznych wsi oraz utrwalenie drukiem tych informacji w publikacji pt. Aleksandrów wczoraj i dziś; wreszcie aktywizowanie jednostek i grup społecznych wokół działań użytecznych dla środowiska lokalnego.

TPA od 1983 roku wydaje corocznie swój periodyk Aleksandrów wczoraj i dziś (AWiD), w którym m.in. prezentuje najważniejsze wydarzenia z życia miasta i gminy w minionym roku kalendarzowym, publikuje mało znane lub nowo odkryte fakty z dziejów miasta w oparciu o materiały źródłowe i opracowania historyczne. Głównymi redaktorami tego wydawnictwa byli zasłużeni nauczyciele i działacze oświatowi: śp. Józef Pierlejewski (1983-1997) oraz śp. Zenon Kozanecki (1998-2015). Periodyk ten rozrósł się od formy skromnej czarno-białej bruszury (jednodniówki) do bogato ilustrowanych tomów (liczących po 200-300 stron tekstu, z kolorowymi, profesjonalnie opracowanymi graficznie okładkami i wkładkami kartograficznymi). Więcej na temat naszego rocznika, dostępnego także online, na tej stronie internetowej.

Warto również wspomnieć, że TPA doprowadziło do przywrócenia przedwojennych lub opracowało nowe projekty nazw ulic w mieście, np. 11 listopada, Józefa Piłsudskiego, Rafała Bratoszewskiego – założyciela Aleksandrowa. Towarzystwo było także inicjatorem „akcji cegiełkowej”, która doprowadziła do odrestaurowania najstarszego nagrobka na aleksandrowskim cmentarzu – grobu pierwszego pastora ewangelickiego Fryderyka Jerzego Tuve (zm. 1830). Opiniujemy wnioski o nadanie Honorowego Obywatelstwa Aleksandrowa.

grob_tuve
Odbudowany nagrobek pastora F. Tuve (2011)

Kolejną ważną inicjatywą naszego Towarzystwa jest zainicjowanie i współorganizowanie, trwających nieprzerwanie od 1983 roku Dni Aleksandrowa, które stały się już trwałym elementem tradycji lokalnej. Warto podkreślić, iż Dni Aleksandrowa to święto, które integruje społeczność miasta i gminy, wyzwala aktywność twórczą, uczula na problemy środowiska naturalnego, estetyki i porządku.

W 1992 r. pod patronatem TPA ukazał się zarys historii Aleksandrowa pt. Aleksandrów Łódzki. Zarys dziejów 1816-1948 autorstwa Heleny Tukaj i Janusza Wróbla.

Codzienna działalność Towarzystwa, koncentruje się ona przede wszystkim na udziale naszych członków we wszelkiego typu uroczystościach organizowanych przez władze gminy i inne organizacje działające na rzecz aleksandrowian. W 2016 roku wyszliśmy w naszym działaniu poza granice gminy i wzięliśmy udział w pierwszym zjeździe bratnich towarzystw z terenu województwa łódzkiego zorganizowanym w Uniejowie przez przyjaciół tego miasta.

Aktualnym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa jest Leszek Pierlejewski, były zastępca burmistrza Aleksandrowa i radny, związany z KO Solidarność, a następnie z Aleksandrowską Akcją Społeczną i Platformą Obywatelską. Wśród członków Zarządu TPA znaczącą grupę stanowią emerytowani nauczyciele i działacze oświatowi.

Władze Towarzystwa

Leszek Pierlejewski - Prezes Zarządu TPA
Leszek Pierlejewski – Prezes Zarządu TPA (2016)

Prezydium Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego:

 • Leszek Pierlejewski – Prezes
 • Jadwiga Poturalska-Piluk – Wiceprezes
 • Teresa Stasiak – Wiceprezes
 • Zofia Aleksandrowicz – Sekretarz
 • Ryszarda Lisowska – Skarbnik
Członkowie Zarządu TPA i Komisji Rewizyjnej (2016)
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego (2016)

Członkowie Zarządu:

 • Kinga Kalina
 • Stanisław Lichwała
 • Tomasz Pietras
 • Krystyna Uziełło-Zwierzyńska

Komisja Rewizyjna:

 • Krzysztof Czajkowski
 • Barbara Nowak
 • Irmina Uziełło

Niezawodnym gospodarzem naszej siedziby jest od wielu już lat

 • Wiesław Wójcik.

Honorowi Prezesi TPA

 • śp. Józef Pierlejewski
 • śp. Zenon Kozanecki

Pożegnanie Przyjaciela

zenon

śp. Zenon Kozanecki (1929-2015)

18 października 2015 roku odszedł od nas na zawsze nasz Przyjaciel, nauczyciel, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego, wieloletni Prezes towarzystwa i redaktor naczelny wydawnictwa „Aleksandrów wczoraj i dziś”. Był zawsze z nami na dobre i na złe, zawsze gotowy pomagać, służyć radą, żartujący i zawsze uśmiechnięty, uprzejmy i szanujący innych, szarmancki w stosunku do kobiet. Pan Zenon Kozanecki był na co dzień pogodnym człowiekiem, kulturalnym, oczytanym, eleganckim panem i niezawodnym przyjacielem. Jego pasją prywatną było wędkarstwo, a ostatnio dzięki synom Tomaszowi i Jarosławowi także żeglarstwo. Zawodowo pasjonowała Go pedagogika, był urodzonym nauczycielem i wychowawcą młodzieży. Prawie całe swoje życie zawodowe, poza krótkim epizodem po studiach, poświęcił pracy pedagoga w Aleksandrowie, swoim rodzinnym mieście. Był wieloletnim dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Uwielbiał Aleksandrów Łódzki, swoją „małą ojczyznę”, jak nikt inny znał jego historię, mieszkańców i ich losy. Wiedział o naszym mieście wszystko. Cenił sobie przemiany na lepsze, jakie zachodziły w Aleksandrowie, chwalił jego piękno, cieszył się jego rosnącą pozycją w kraju. Jako rdzenny aleksandrowianin znał prawie wszystkich mieszkańców miasta, wielu z nich wykształcił. Jego także wszyscy znali i cenili jako człowieka i aleksandrowianina. Zapamiętamy Go wszyscy chodzącego po mieście, rozdającego wokoło uśmiechy i serdeczności, lubiącego porozmawiać z każdym, niezależnie od jego statusu. Dla mieszkańców naszego miasta stanowił wzór człowieka, obywatela, pedagoga wychowawcy młodzieży.

Aktualności

 • Uwaga! Ukazał się drukiem najnowszy tom wydawnictwa TPA pt. Aleksandrów wczoraj i dziś (Rocznik 35 za 2017 rok). Na jego łamach prezentujemy Państwu ciekawy dokument łódzkiego IPN traktujący o tragicznych losach mieszkańców Aleksandrowa we wrześniu 1939 roku. Otrzymaliśmy go dzięki uprzejmości Pani Jadwigi Adamiak, której dziadek Stanisław Gabryniak był jednym z zamordowanych przez hitlerowców. Dużą satysfakcję sprawił mi osobiście, uzyskany od Pana Profesora Janusza Wróbla, pracownika łódzkiego oddziału IPN, artykuł na temat niezbyt znanego mieszkańcom wydarzenia związanego z dworem w Nakielnicy i powojenną działalnością oddziału „Groźnego” na naszym terenie. Ponadto prezentujemy dzieje aleksandrowskiego liceum w latach 1950-1975 na podstawie kronik i dokumentacji szkolnej, historię zlikwidowanej wiejskiej szkoły w Aniołowie oraz wojenne losy aleksandrowian za albumem pamiątkowym ZBoWiD opracowanym 30 lat temu przez śp. Helenę Tukaj…
 • Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa, redakcja Aleksandrów wczoraj i dziś oraz Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłosiły konkurs na wspomnienia związane z naszym miastem, gminą i ich mieszkańcami.

konkurs_tpa

Z przykrością stwierdzamy nikły odzew mieszkańców na nasz konkurs na wspomnienia o Aleksandrowie. Zaowocował on jedynie krótką pracą traktującą o linii tramwajowej 44 łączącej w przeszłości Aleksandrów Łódzki z Łodzią. Redakcja zwraca się do autora z prośbą o zgodę na druk tej pracy. Wobec powyższego, Zarząd (jury konkursu) postanowił nie przyznawać w tym roku nagród fundowanych przez Burmistrza Aleksandrowa Jacka Lipińskiego.

Kontakt

Adres e-mail Prezesa TPA:
lechu47@gazeta.pl

Adres e-mail Redakcji AWiD:

awid.redakcja@gmail.com

Adres pocztowy i miejsce zebrań Zarządu TPA:

Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego
ul. Warszawska 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki